Etapy leczenia

  1. 1-2-3Konsultacja pacjenta
  2. Wykonanie i ocena zdjęć RTG: pantomograficznego i cefalometrycznego
  3. Pobranie wycisków na modele diagnostyczne
  4. Przedstawienie planu leczenia i kosztorysu
  5. W przypadku aparatów stałych założenie separatorów
  6. Założenie aparatu stałego lub oddanie aparatu ruchomego
  7. Instrukcja postępowania
  8. Wizyty kontrolne
  9. Zdjęcie aparatu
  10. Leczenie retencyjne i wizyty kontrolne retencji